Χρώματα Κιμωλίας

Home : ΧΡΩΜΑΤΑ - ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ : Χρώματα Κιμωλίας

 χρώμα κιμωλίας  La Pajarita.

χρώμα κιμωλίας σε διάφορες αποχρώσεις από την εταιρεία La Pajarita. Τα χρώματα κιμωλίας ‘chalk paints’ εφαρμόζουν σε κάθε επιφάνεια χωρίς τρίψιμο & αστάρωμα έχουν αυξημένη καλυπτικότητα ( 175ml καλύπτουν περίπου 2 m² )  θα βρείτε μια τεράστια γκάμα αποχρώσεων  ιδανική για χρήση σε έπιπλα και τεχνικές παλαίωσης ξύλoυ, αλλά κατάλληλο και για μέταλλο, γυαλί κλπ. Χρώματα με βάση το νερό και σύσταση κιμωλίας,

Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφτείτε το κατάστημα για μεγαλύτερη ποικιλία και περισσότερα σχέδια.